Pages

 

Kostoľany nad Hornádom vo fotografii

 

 

Tu sú fotoalbumy z rokov 1997-2010 publikované na pôvodnej originálnej stránke www.kostolany.sk:

 

 

album 01

Hasiči: Fotoreportáž z osláv 70. výročia založenia DHZ 1997

album 02

Z rokov 2000-2005: Pohľady na obec, Zo života obce

album 03

Brigády na novom cintoríne a v Materskej škole 2006    

album 04

Materská škola: Vianoce, Obrázky bežného dňa, Návšteva Zoo 2005/2006

album 05

Základná škola: Otvorenie nového školského roka 2006/2007

album 06

Základná škola: Fotografie zo školských akcií 2006/2007

album 07

Základná škola: Maškarný ples 2007

album 08

Klub dôchodcov: Výstava ručných prác 2007

album 09

Krúžok Mladých požiarnikov: Celoštátna hra PLAMEŇ 4.5.2007

album 13

Klub dôchodcov v Rajeckej Lesnej 2007

album 15

Kluby seniorov Kostoľany a Sokoľ: Spoločná opekačka 2007   

album 16

Základná škola: Opekačka 2007

album 17

Základná škola: Školský výlet Betliar, Krásna Hôrka 2007

album 18

Základná škola: Otvorenie nového školského roka 2007/2008

album 19

Materská škola: Spánok, Vianoce, Rozlúčka s predškolákmi 2006/2007

album 20

Materská škola: Halloween, Karneval 2007

album 21

Materská škola: Lesnícky deň 2007

album 22

Materská škola: Koníčky 2007

album 23

Materská škola: Športový deň 2007

album 24

Materská škola: Šašoviny 2007

album 25

Materská škola: Deň matiek a Deň obce 2007

album 26

Krúžok Mladých požiarnikov: Jesenný zraz mladých požiarnikov 22.9.2007

album 27

Materská škola: "Jeme zdravo" 9.10.2007

album 28

Materská škola: Šarkaniáda 19.10.2007

album 29

Púť do Medžugoria 16.-23.9.2007

album 30

Materská škola: Prestavba - chodba, umyváreň, trieda  leto 2007

album 31

Materská škola: Výstavka tekvíc a zapálenie svetielok  október 2007

album 32

Základná škola: Halloween párty  október 2007

album 33

Materská škola: Divadielko 22.11.2007

album 34

Materská škola: Mikuláš 6.12.2007

album 35

Klub dôchodcov: Mikuláš 9.12.2007

album 36

Materská škola: Vianoce 2007

album 37

Materská škola: Sánkovačka  10.1.2008

album 38

Klub dôchodcov: Výstava prác šikovných rúk marec 2008  

album 39

Posvätenie PC, Plesajme Pánovi, Karneval v znamení Afriky 2008

album 40

Základná škola: Vianoce, Karneval, Veľkonočné prípravy, Divadlo 2008

album 42

Spoločná "Guláš párty" klubov dôchodcov Kostoľany a Sokoľ 3.5.2008

album 43

Klub dôchodcov: Výlet do Krakova a Zakopaného 28.4.2008

album 45

Základná škola: Školský výlet ZOO Kavečany 2008

album 47

Základná škola: Zimné radovánky 2008

album 48

Základná škola: Plavecký výcvik 2008

album 49

Základná škola: Obnova školy 2008

album 50

Základná škola: Exkurzia v botanickej záhrade 2008

album 51

Základná škola: Didaktické hry v prírode 2008

album 52

Základná škola: Výlet tretiakov 2008

album 53

Základná škola: Záver školského roka 2007 - 2008

album 54

Klub dôchodcov: Kúpanie v Sárospataku 25.6.2008

album 55

Klub dôchodcov: Mikuláš 7.12.2008

album 56

Základná škola: Začiatok školského roka 2.9.2008

album 57

Základná škola: Halloween 29.10.2008

album 58

Základná škola: Korčuľovanie 14.1.2009

album 64

Z farnosti sv. Štefana 2009

album 65

Klub dôchodcov: Výlet do poľskej Wieliczky 27.5.2009

album 66

Vítanie leta 11.7.2009

album 67

Materská škola: Rozlúčka s predškolákmi 26.6.2009

album 69

Vandalizmus v obci  december 2009

album 70

In memoriam František Jeník 1950 - 2009  

album 71

Klub dôchodcov: Výročná členská schôdza 17.1.2010

    album 72

Klub dôchodcov: Výstava Keramika stará i nová február 2010

    album 76

Klub mladých požiarnikov leto 2010

    album 77

Klub dôchodcov: Ľubovniansky hrad, Litmanová, Červený Kláštor 22.9.2010

 

 

           

 

 

Odporúčané web stránky

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIE